CONDIȚII DE UTILIZARE

Pentru a putea utiliza serviciile oferite pe acest domeniu de proprietăți Axélero S.p.A. și utilizate și gestionate în mod independent de către Utilizator (pentru care referințe sunt date în secțiunea de contact a site-ului), va trebui să vă înregistrați prin alegerea unui nume de utilizator și o parolă, dacă este necesar, prin completarea oricăror câmpuri obligatorii și să furnizeze informații cu caracter personal asigurându-se că acestea sunt actuale, complete și adevărate. Serviciile de vor fi folosite în scopuri legale și în conformitate cu scopul acestui site, eșecul de a îndeplini acest angajament vă va face obiectul răspunderii civile și / sau penale. Imediat după înregistrare, veți avea acces la toate sau o parte dintre serviciile de pe acest site, responsabilitate assumendoti complete despre declarațiile, declarațiile și orice date introduse sau indirect legate de tine. Vei fi capabil să facă comentarii cu privire la produsele achiziționate și / sau oferite spre vânzare, cu privire la serviciile oferite de către utilizator a site-ului dupa ce a citit aceste condiții, asumându-și întreaga responsabilitate pentru conținutul legat de tine. Axélero S.p.A. sau Utilizatorul site-ului poate avea loc în nici un fel responsabil pentru orice încălcare de către dumneavoastră realizat sau chiar cererile de despăgubiri și pretențiile care pot fi efectuate de către terți în legătură cu materialele pe care le plasați, inclusiv Autoritatea publică și Autoritatea de control materie de publicitate, fără a se aduce atingere răspunderii pentru orice prejudiciu cauzat utilizatorului sau Axélero. Toate inițiativele luate ca urmare a consultării acestui site va fi că ați făcut în mod liber. Axélero S.p.A. sau Utilizatorul site-ului nu va fi răspunzător pentru orice interpretări eronate și a activităților întreprinse de către dvs. ca rezultat al consultării acestei sito.a Axélero S.p.A. sau Utilizatorul site-ului va avea dreptul de a întrerupe și / sau activități performante pe care au făcut-o prin intermediul acestui site, în orice moment și fără notificare, ca urmare a nerespectării acestor condiții. Axélero S.p.A. își asumă nici o responsabilitate pentru continutul plasat pe acest site de către utilizatorii săi, precum și de către utilizator, angajându-se numai pentru a asigura eliminarea la timp a conținutului disputată de către părți terțe care au de semnalizare adecvate persoanei în cauză și / sau autoritate competente.Assumi, de asemenea, angajamentul de a nu distruge, altera sau afecta în nici un fel cu orice software și / sau site-ul de server, și nu pentru a preveni sau a interfera cu utilizarea serviciilor de către terți. Accepta, de asemenea, să nu modifice sau să interfereze cu orice informație sau materiale sau servicii pentru a le servicii associati.I sunt furnizate în starea de fapt și de drept în care acestea sunt situate. Axélero S.p.A. și User site exclud, prin urmare, toate garanțiile, explicite sau implicite, în ceea ce privește calitatea sau caracteristicile specifice ale serviciilor, precum și va fi, în nici un caz să fie răspunzător în cazul în care serviciile nu sunt disponibile sar, în integral sau parțial, sau, pentru orice alt mod prin care s-a făcut serviciul. Acestea nu asigură, de asemenea, un acces continuu, neîntrerupt sau sigur la serviciu, deoarece operațiunile acestui site pot fi afectate de numeroși factori, în afara posibilităților de Axélero S.p.A. sau controlul utilizatorului site-ului. Axélero S.p.A. sau Utilizatorul site-ului își rezervă dreptul de a furniza și vă rog să acceptați, din când în când, condiții de utilizare suplimentare aplicabile pieselor sau secțiuni ale site-ului specific. Aceste condiții suplimentare vor fi introduse în părțile acestui site la care se referă și trebuie să fie clar identificabile. Axélero S.p.A. și User Site-ul poate modifica acești termeni. Modificările vor fi considerate acceptate de către utilizarea site-ului de către utilizator. Legea care guvernează acești termeni este legea italiană. Prezentul acord a fost redactat în limba italiană. Orice litigiu care rezultă din relația reglementată de prezentul acord, vor fi donate jurisdicției ordinare italiene. Axélero S.p.A. sau site-ul utilizatorului nu garanteaza ca continutul acestui site sunt adecvate sau legale în alte țări. Nevaliditatea, nulitatea sau ineficacitatea unuia sau mai multora dintre acești termeni în cazul în care sunt acceptate, nu va duce la invaliditate, ineficacitatea sau nulitatea celorlalte prevederi care rămân valabile și eficiente.netiquette
Pentru utilizarea acestui site este o condiție esențială, să respecte următoarele reguli de comportament. Fiecare utilizator trebuie să respecte pe toți cei care interacționează, ideile lor, spațiile lor web și produsele lor și să ne amintim că sistemul de comentarii este accesibil tuturor și care poate fi citit de către toți. Utilizatorii ce interacționează unele cu altele, cu unicul scop de a fi în măsură să-și exprime opiniile sau clarificări acestora. Nu au permis schimburi de informații cu caracter personal al cărui conținut este în afara domeniului de aplicare al acestui site, controverse sau neplăceri participanților cu comentarii inutile si off-topic. În utilizarea acestui site, utilizatorii nu vor folosi un limbaj vulgar, indecent, abuziv, profan, disprețuitoare sau defăimătoare, expresii ale bigotism, rasism, ura, vulgare, amenințătoare, provocatoare sau în alt conținut care ar putea fi în detrimentul Companiei, Utilizatorului site-ul sau de către terțe părți. Ideile lor sunt exprimate fără ton nerelevantă sau obiectiv în mod deliberat provocatoare pentru a suscita argumente dezbatere sau deranjează. În cazul încălcării de către terți a celor de mai sus, vă rugăm să raportați imediat la adresa e-mail indicată în secțiunea de contact sau la privacy@titrovo.it.INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU CODUL LEGILOR PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE (Decretul legislativ. 30 iunie 2003 nr 196)
Axélero S.p.A. (Titularul site-ului www.titrovo.it) si Utilizatorul sunt administratori de date independente. Informațiile furnizate mai jos se referă la axélero S.p.A. și că utilizatorul se interpretează persoanele juridice și autonomă și responsabilă în mod individual separat.
1. Sursa datelor cu caracter personal: axélero S.p.A. iar utilizatorul utilizează datele introduse prin completarea formularului de înregistrare ca controlere autonome.
2. Date sensibile: Consensul axélero S.p.A. și User Site-ul vă întreb nu se referă la date sensibile.
3. Scopul prelucrării datelor:
A) Furnizarea datelor dumneavoastră personale este întotdeauna opțională, cu toate acestea, în absența finalizării câmpurilor marcate după cum este necesar (nume, prenume, oraș, data nașterii, e-mail, parola, sex), serviciile sau orice porțiune a acestora la acest site nu acestea vor fi plătite. Conferire de date care nu sunt marcate ca fiind "obligatorii" va îmbunătăți serviciile oferite pe acest site, în scopul de a le face mai receptivi la interesele dumneavoastră.
B) Dacă doriți să vă fi de acord opțiunea specifică, pentru utilizarea datelor în scopuri comerciale și pentru a trimite comunicări promoționale, buletine informative și informații de marketing cu privire la produsele și serviciile Utilizatorului, prin utilizarea sistemelor de comunicații ( e-mail, sms, poștă, telefon). Utilizatorul are dreptul de a da sau de a refuza consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea acestor obiective.
C) Dacă doriți puteți de acord cu opțiunea specifică, pentru utilizarea datelor în scopuri comerciale și pentru trimiterea de comunicari promotionale, buletine informative și informații de afaceri privind Titrovo de produse și servicii SpA axélero prin utilizarea sistemelor de comunicații (e-mail, sms, poștă, telefon). Utilizatorul are dreptul de a da sau de a refuza consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea acestor obiective.
D) Dacă doriți puteți de acord cu opțiunea specifică, pentru trimiterea de comunicări promoționale, buletine informative, precum și informații de afaceri, de asemenea, cu privire la cercetarea de piață cu privire la produsele și serviciile unor părți terțe, administratori de date independente, care operează în sectorul de publicare on-line și off-line, de consum, asigurări, auto, turism, îmbrăcăminte și accesorii, frumusete si estetica, de vânzare cu amănuntul, bunuri și servicii de comunicații electronice, bunuri și servicii de comunicații digitale prin utilizarea sistemelor de comunicații (e-mail, sms , telefon, poștă). Utilizatorul are dreptul de a da sau de a refuza consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea acestor obiective.
4. Durata tratamentului: Tratamentul va dura nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele au fost colectate.
5. Metode de prelucrare a datelor: Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează manual și cu instrumente electronice, cu logica strict legate de scopurile menționate mai sus, cu toate acestea, pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor.
6. Persoanele cărora pot fi dezvăluite datele: Axélero S.p.A. și site-ul utilizatorului va comunica datele cu caracter personal furnizate în următoarele categorii: companii care furnizează servicii de stocare pentru documente; firme de contabilitate și certificarea situațiilor financiare și, în general, toate persoanele care îndeplinesc în favoarea aceleași activități de asistență și consiliere profesională, necesare pentru furnizarea de servicii de pe site-ul în favoarea ta. Subiecții care aparțin acestor categorii, cărora datele pot fi comunicate, se vor utiliza datele ca "deținători" în sensul Codului privind protecția datelor cu caracter personal, în deplină autonomie, fiind străine la prelucrarea efectuată la Axélero S.p.A. sau utilizatorul site-ului. Ele pot deveni conștienți de date, ca "Officers" sau "Officers", angajații și angajații Axélero S.p.A. sau utilizator.
7. Drepturi în art. 7 din Codul privind protecția datelor cu caracter personal: Aveți dreptul de a obține de la Axélero SpA și de către Utilizator a site-ului ca un operatori de date independente cu privire la existența sau nu a datelor cu caracter personal referitoare la el, chiar dacă nu a fost încă înregistrat, și comunicarea lor într-o formă inteligibilă; indicarea datelor cu caracter personal, scopurile și metodele de tratament, logica aplicată în cazul prelucrării cu ajutorul instrumentelor electronice, precum și persoanele sau categoriile de persoane cărora le pot fi dezvăluite datele cu caracter personal sau care se pot afla mai multe despre ei ca manageri sau agenți; anularea, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii și actualizarea, corectarea sau, în cazul în care acest lucru necesită o integrare a datelor. Pentru orice comunicare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Axélero S.p.A. vă puteți contacta pe care le luați scris privacy@titrovo.it~~V de contact sau la numărul de fax 02 93660539 sau prin poștă, la adresa TiTrovo powered by axélero S.p.A. - Via Cartesio, 2-20124 Milano.Cu referire la Utilizatorul site-ului s-ar putea să-l contactați la adresa menționată în secțiunea "Contacte" a acestui site.