DREPTURI DE AUTOR ȘI DREPTURI DE AUTOR

Acest site de conținut, texte, documente, mărci comerciale, logo-uri, imagini, grafice, dispunerea lor și adaptările sale lor sunt drepturi de autor și sunt protejate de Legea drepturilor de autor și regulamentele privind protecția mărcilor (Legea 22 aprilie 1 941 633, astfel cum a fost modificat, Decretul Regal nr. 929 din 21 iunie 1942, astfel cum a fost modificată) și Codul proprietății industriale.
In interiorul acestui site va fi, de asemenea, sunt prezentate imagini, documente, logo-uri și mărci terți care au autorizat în mod expres publicarea acestora pe site. Materialul de-al treilea este menționat mai sus protejat de regulamentele menționate mai sus și sunt acoperite de dreptul de autor. Este interzisă copierea, modifica, distribui, publica sau de a folosi continutul site-ului fără o autorizație expresă scrisă Axélero S.p.A. (Sediul in Milano, Via Cartesio 2, înregistrată la Registrul companiilor din Milano REA nr. 1978319, TVA 07731860966), în calitate de proprietar al acestui site.